TEčAJI ZA SREDNJEŠOLCE IN PRIPRAVA NA MATURO
Jezikovni tečaji za srednješolce so namenjeni dijakom od 1. do 3. letnika gimnazij in poklicnih srednjih šol.

Potekajo enkrat tedensko 60 minut celo šolsko leto v skupnem obsegu 35 ur. V skupini je od 4 do 6 udeležencev. Utrjujemo slovnico, besedišče, rabo jezika, branje, poslušanje, govor in pisanje.

Znotraj programa se pripravljamo tudi na mednarodne izpite iz angleščine (PET,FCE) in nemščine (izpit ZDAF in Zertifikat Deutch fur Jugendliche) ter na maturo.

V okviru tečaja nudimo možnost priprave na mednarodne izpite iz angleščine in nemščine: stopnje B2, C1 IN C2 po evropski lestvici jezikov.

Za dijake 4. letnika organiziramo pripravo na maturo - dijaki dobijo veliko dodatnega materiala za utrjevanje besedišča, slovnice, govora, poslušanja ter branja.

© 2018 JOIN IN, Jezikovna Šola. Vse pravice pridržane.
Izdelava: Marko Drobne